Jaký zvolit plot okolo chalupy?

Oplocení okolo pozemku vnímáme přirozeně jako součást domu. I přesto, že využití je zejména praktické a jeho úkolem je vymezení určitého prostoru nebo ochrana majetku před nezvanými hosty či náletem divoké zvěře, mělo by působit spolu s domem esteticky.

Jaký zvolit plot okolo chalupy?Jaký zvolit plot okolo chalupy?

 

Oplocení je přirozenou součástí každého domu. Přes plot se můžete bavit a setkávat se svými sousedy. Takové ploty nebývají příliš vysoké. Někdy to mohou být vyšší ploty, jindy naopak nízké až symbolické oplocení. Vzhled plotu je ovlivněn výběrem materiálu a jeho úprava.

 

Dřevěné oplocení

Nejdelší tradici mají dřevěné ploty. Patři také k těm nejestetičtějším řešením. Většinou se jedná o tyčkové (plaňkové) nebo plné prkenné ploty. Základem takového oplocení jsou sloupky, spojené dvěma vodorovnými příčlemi, na které se připevňují plaňky nebo prkna. Tradiční variantou jsou sloupky dřevěné, ale jejich modernější a trvalejší konstrukce tvoří spíše pískovec nebo beton s kapsami do obráceného „L”, do kterých se vkládají sloupky nebo prkna bez dalšího upevnění. Výška planěk nebo prken a způsob kladení utváří celkový vzhled plotu.

Jaký zvolit plot okolo chalupy?Jaký zvolit plot okolo chalupy?

 

Plaňkový plot

Plaňkový plot si vybaví jistě všichni, když se zmíní „venkovský plot”. Tento typ tvoří  především plaňky s půlkulatým nebo kulatým profilem, které bývají v horní části rovné. Plaňky s hranolovitým profilem mohou být různě široké a zakončené špičkou, zarovnané nebo jinak tvarované. Výsledný vzhled plaňkového oplocení je dán výškou planěk, rozestupy, druh upevnění nebo také jejich kladení.

Jaký zvolit plot okolo chalupy?Jaký zvolit plot okolo chalupy?

 

Prkenný plot

Plot tvořený prkny má vzhled podle toho, jestli jsou prkna kladena svisle či vodorovně, těsně k sobě nebo s rozestupy. Velkou celistvou plochu může rozbít způsob upevnění prken nebo také tvar horního okraje plotu například do oblouku nebo jiných tvarů. Prkenný plot působí příjemně tehdy, netvoří-li vysokou hradbu. Vysoký je vhodný za dům nebo na zakrytí výhledu na technickou část zahrady či domu.

Jaký zvolit plot okolo chalupy?Jaký zvolit plot okolo chalupy?
Jaký zvolit plot okolo chalupy?Jaký zvolit plot okolo chalupy?

 

Přírodní plot

Nejpřirozeněji vypadají ploty nebo menší plůtky z větví a kmínků přibitých nerovně jako sloupky. Hodí se především na předzahrádky jako decentní oplocení nebo jako oddělovač trávníku od záhonů. Podobnou variantou může být ohrada se slabšími kládami upevněnými vodorovně na sloupky.

Kamenná zídka

Zídka může být buď skládaná nasucho nebo zpevněná zeminou. Do zpevněné skalky lze zasadit například skalničky, které v létě zídku po rozkvetení jistě ozvláštní.

Kamenné ploty jsou spíše vedlejším produktem, protože se stavěly tam, kde bylo nejvíce stavebního materiálu a zužitkovaly se kameny vybrané z polí. Takovou zídku můžete vidět u řady chalupářů.

Jaký zvolit plot okolo chalupy?Jaký zvolit plot okolo chalupy?

 

Živý plot

Plot je tvořen z nízko vzrostlých stromků a keřů s různou košatostí a výškou. Dá se také přímo pěstovat kompaktní stříhaný plot. Ploty mohou být s květy i bez. Častými křovinami jsou habr, Vajgélie květnatá, Meruzalka alpská, túje, tis nebo buxus.

Jaký zvolit plot okolo chalupy?Jaký zvolit plot okolo chalupy?