Neekologické kácení lesů. Pravda nebo mýtus?

Když se řekne kácení, mnoho lidí si představí ten nejhorší scénář. Kácení lesů považují za to největší zlo a namítají, že takové chování je neudržitelné a neekologické a je spojováno s dřívějším kořistným využíváním lesa. Kácení ničí přírodu. To je všeobecně známé pojmenování problému. Při bližším pohledu na věc však zjistíme, že to není tak úplně černobílé.

Ano, samozřejmě – všeho moc škodí a toho si je starostlivý lesní hospodář dobře vědom. Ve skutečnosti je však těžba dřeva jedním z pilířů udržitelného způsobu života, neboť dřevo je významný obnovitelný zdroj. Využíváním obnovitelných zdrojů chráníme životní prostředí jednoduše tím, že neplýtváme těmi zdroji, které jsou neobnovitelné či jen těžko nacházejí nový život díky recyklačnímu procesu.

Mýtus, že využívání dřeva je neekologické, se snaží vyvrátit projekt Dřevo je cesta, který vznikl pod křídly Nadace dřevo pro život pod záštitou ministerstva zemědělství a jehož součástí je i společnost UNIS-N. Veřejnosti se snaží vysvětlit, že dřevo je cesta, jak docílit rovnováhy na Zemi, a to ve všech třech pilířích trvale udržitelného rozvoje – ekonomického, sociálního a environmentálního. Dřevo je důležitá obnovitelná surovina, díky které můžeme chránit neobnovitelné suroviny pro další generace.

Možná se ptáte, jak lze využíváním dřeva jako vstupního materiálu chránit životní prostředí. Podívejte se na infografiku níže, která zobrazuje základní vlastnosti dřeva a tím vysvětluje, jak dřevo napomáhá k ochraně životního prostředí. Jak už jsme několikrát zmínili, dřevo je obnovitelná surovina. Co je však důležité zdůraznit je fakt, že jeho zásoby se v České republice zvětšují. Budeme-li pro stavby a další činnosti používat dřevo, redukujeme tím spotřebu neobnovitelných zdrojů, které mohou být uchovány i pro další generace a redukujeme ekologickou stopu produkovanou při výrobě průmyslových materiálů.

Zdroj: Dřevo je cestaZdroj: Dřevo je cesta

Díky práci a péči lesníků jsou naše lesy skutečným národním bohatstvím, jejich plocha se rozšiřuje a zásoby dřeva se zvětšují. Staráme-li se o lesní hospodářství trvale udržitelným způsobem, což znamená, že nejen bereme, ale také dáváme, vzniká bohatá zásobárna dřeva připravená pro každodenní využití v mnoha oblastech lidské činnosti.

Projekt se mimo jiné snaží šířit osvětu. Dřevo je cesta buduje širokou členskou základnu lidí a organizací, kterým není dřevo lhostejné. Do projektu se můžete zapojit pasivně i aktivně. Stačí využívat dřevo v každodenním životě nebo se stát členem. Členové a podporovatelé projektu jsou si vědomi významu lesnictví pro naši společnost a sami se podílejí na využívání dřeva ve výrobě i každodenním životě. Jejich úkolem je šířit informace o tom, že v lesích České republiky se hospodaří trvale udržitelným způsobem, plocha lesů se obnovuje a neustále zvětšuje. Je tedy důležité vědět, že produkce dřeva je jednou z mnoha prospěšných funkcí našich lesů. Podporovatelé a členové projektu si kromě informovanosti také kladou za cíl podporovat vzdělanost nové generace lesníků, kteří se budou o naše lesy starat s důrazem na rovnováhu mezi těžbou a produkcí dřeva způsobem opatrným vůči citlivému ekosystému lesů České republiky.

Lesní hospodářstvíLesní hospodářství

Trvalost, vyrovnanost a jistotu produkce lze zajistit jen v ekologicky stabilních porostech. Ekologická stabilita porostů a trvalost produkce jsou tedy vzájemně provázané prvky a dnešní majitelé lesů dobře vědí, že jen zdravý les dokáže poskytovat zdravé a kvalitní dřevo po dlouhé generace. Dřevo je tedy nejen krásné a trvalé, ale také udržitelné. Preferujte jej před ostatními materiály a chraňte přírodu a životní prostředí společně se členy projektu Dřevo je cesta.